برنامه دیدار با مراحع عظام

شناسه نوشته : 22474

1396/06/08

تعداد بازدید : 275

دیدار طلاب مدرسه با مراجع عظام در مهر ماه امسال برگزار خواهد شد.