اطلاعیه ترم تابستان96

شناسه نوشته : 21815

1396/03/27

تعداد بازدید : 522

زمان بندی انتخاب واحد ترم تابستان برای امتحانات شهریور

 

برنامه_امتحانات_متمرکز_شهریور.pdf

 

برنامه امتحانات داخلی به زودی اعلام می‌گردد.